Политика за поверителност

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

РЗИ – Софийска област обявява търг за продажба на три броя употребявани леки автомобили

РЗИ – Софийска област обявява търг с тайно наддаване за продажба на три броя употребявани леки автомобили по реда на Наредба № 7/ 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-18-427/ 15.10.2018г. на директора на РЗИ – Софийска област. Обявата е публикувана във вестник „Телеграф“ на 17.10.2018г.

Your browser can't display pdf, click to download pdf instead.